ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αναστάσιος Παλαιολόγος

Περίληψη


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς να έρχεται σε άμεση σύγκρουση με το βασικό στόχο της επιδίωξης του κέρδους. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση, η ΕΚΕ δεν πρέπει να απαλλάσσει της κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς από τις ευθύνες που έχουν, όσον αφορά την προστασία του κοινωνικού συνόλου και του φυσικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εκδότης: DigiMagix (ISSN: 2241-2263)